03/01/2018 17:08
Xem với cỡ chữ

Đảng bộ VDB Khu vực Sông Tiền: tổng kết công tác Đảng năm 2017 và trao huy hiệu 30 năm Đảng

Ngày 27/12/2017, Đảng bộ cơ sở Chi nhánh VDB Khu vực Sông Tiền đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và trao huy hiệu Đảng.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2018.
Các đại biểu đã đóng góp ý kiến thảo luận, hiến kế về giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018. Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Gôm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Chi nhánh tiếp thu những ý kiến đóng góp đồng thời khẳng định Đảng ủy Chi nhánh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung toàn đơn vị nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Đảng ủy đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy.

Trần Hữu Đồng - VDB khu vực Sông Tiền

Tìm theo ngày :